Communicatie bij verandering

Be good and tell it en snel graag. Verandering is altijd bedreigend, linksom of rechtsom.
 Betrokkenen horen de boodschap graag snel en duidelijk. Of het nu om een reorganisatie
gaat of een ontslagronde. Zekerheden verdwijnen. Communicatie helpt bij het zorgvuldig
doorlopen van de stappen die bij verandering horen. Oltheten Communicatie sluit de juiste
doelgroepen aan en verkondigt consequent dezelfde boodschap. Hard qua inhoud en zacht qua vorm.

Galliërspoort 10 | 3991 JR Houten | M 06-13123999 daan@olthetencommunicatie.nl
Triodos Bank NL 82TRIO 021.23.79.577 | K.V.K. 56818726| BTW nr NL8523.16.215.B01