Interne communicatie

Interne communicatie zorgt ervoor dat medewerkers en managers het merk /instantie
 waarvoor ze werken gaan beleven op de gewenste manier en daarnaar handelen.
Oltheten Communicatie werkt graag met zogenaamde ‘parallelle’ communicatie:
kennis verspreiden via de middelen (intranet, interne nieuwsbrief, personeelsblad,
bedrijfsorgaan, Yammer).Ze wil de houding van de betrokkenen beïnvloeden via directe,
interactieve  ‘live’ contacten (zeepkistsessie, workshop, teamoverleg, inloopsessies etc.).
Dit resulteert in het gewenste gedrag.

Galliërspoort 10 | 3991 JR Houten | M 06-13123999 daan@olthetencommunicatie.nl
Triodos Bank NL 82TRIO 021.23.79.577 | K.V.K. 56818726| BTW nr NL8523.16.215.B01