Ontwikkeling communicatiemiddelen

Bij de ontwikkeling van middelen staan vragen als ‘waarom doe ik dit? ’en
‘wat wil ik ermee bereiken?’ voorop. Pas als die vragen goed zijn beantwoord,
kan het juiste middel worden ontwikkeld. Oltheten Communicatie heeft ruime ervaring
met het opzetten van papieren middelen (brochures, nieuwsbrieven, personeelsbladen)
en digitale middelen (websites en intranetsites). Bij deze laatste kijkt zij ook goed 
hoe sociale media het best kunnen worden geïntegreerd.

Galliërspoort 10 | 3991 JR Houten | M 06-13123999 daan@olthetencommunicatie.nl
Triodos Bank NL 82TRIO 021.23.79.577 | K.V.K. 56818726| BTW nr NL8523.16.215.B01