Projectcommunicatie

Projectcommunicatie

Het slagen van een project heeft deels te maken met de acceptatie van de verandering
 die het teweegbrengt. Oltheten Communicatie zorgt ervoor dat die acceptatie er komt.
Zij onderscheidt drie onderdelen: interne communicatie (veelal onderdeel van het projectplan),
metacommunicatie (de communicatie naar de organisatie en de buitenwacht) en instructie
(zeker bij ICT-gerelateerde projecten moeten mensen anders gaan werken).

Galliërspoort 10 | 3991 JR Houten | M 06-13123999 daan@olthetencommunicatie.nl
Triodos Bank NL 82TRIO 021.23.79.577 | K.V.K. 56818726| BTW nr NL8523.16.215.B01