Opdrachtgevers

VNG Realisatie, Verus, ICTU, KING, Korecollection, Langenworks, Netwerk Ambtenaren Openbare Veiligheid (NAOV), Oltheten Organisatieontwikkeling, Zylja, Dierenkliniek Rotterdam
            
Voor Dierenkliniek Rotterdam ontwikkelde Oltheten Communicatie de flyer Mijn beste vriend.
Deze werd in de laatste week van juni 2011 verspreid in heel Rotterdam Noord.


Ballastwater 30| 3991 HL Houten | M 06-13123999 daan@olthetencommunicatie.nl
Triodos Bank NL 82TRIO 021.23.79.577 | K.V.K. 56818726| BTW nr NL8523.16.215.B01