Waarom Oltheten Communicatie?

Oltheten Communicatie staat voor een no-nonsense aanpak. Zij is in staat snel tot de kern
van een probleem door te dringen en communiceert daarbij altijd goed en tijdig met
belanghebbende partijen. Zij weet daardoor snel draagvlak te creëren voor de beoogde
doelstellingen. Ze levert heldere en korte communicatieplannen en voert deze uit
onder een strakke regie.

Oltheten Communicatie biedt adequate oplossingen voor
uiteenlopende problemen. Uiteraard zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld een gemeente
en een bancaire instelling, maar de uitgangspunten blijven dezelfde: doelstellingen en
doelgroepen in kaart brengen en daarop proactief acteren.

U krijgt te maken met een betrouwbare en analytisch ingestelde persoonlijkheid die graag
samen met collega’s en stakeholders concrete resultaten boekt. Voor mij staat het behalen
van een gezamenlijk gesteld doel centraal, niet de persoonlijke eer.


Ballastwater 30 | 3991 HL Houten | M 06-13123999 daan@olthetencommunicatie.nl
Triodos Bank NL 82TRIO 021.23.79.577 | K.V.K. 56818726| BTW nr NL8523.16.215.B01