Corporate communicatie

Effectieve communicatie is altijd een afgeleide van een bedrijfsdoelstelling. Oltheten Communicatie ontwikkelt op basis daarvan een communicatiestrategie die het beoogde effect sorteert. Zij bekijkt de haalbaarheid van de communicatiedoelstelling zorgvuldig. Zij heeft speciaal oog voor de match tussen imago en identiteit. 

Interne Communicatie

Interne communicatie zorgt ervoor dat medewerkers en managers het merkof de organisatie waarvoor zij werken beleven op de gewenste manier en daarnaar handelen. Oltheten Communicatie werkt graag met zogenaamde 'parallelle' communicatie: kennis verspreiden via de middelen (intranet, interne nieuwsbrief, personeelsblad, bedrijfsorgaan, social media) en de houding van betrokkenen beïnvloeden via directe, interactieve 'live' contacten (zeepkistsessie, workshop, teamoverleg, inloopsessies etc.). Dit resulteert in het gewenste gedrag.